Tingimused

Müügitingimused vahendatavate teenuste puhul

ARETE TRAVEL VASTUTUS  
Täisteenusega r
eisibüroona müüme  laeva- ja lennupileteid, pakume hotellimajutust ja teisi reisimisega seotud teenuseid üle maailma, seega tegutseme  volitatud edasimüüjana. Me ei saa  vastutada vahendatavate teenuste taseme eest.  Kui Teil tekivad osutatava teenusega probleemid ja see ei vasta reisidokumentides  fikseeritud tasemele, palume pöörduda otse teenuse osutaja poole.
 

 1. Tellimuste muutmine või tühistamine

  Igal reisikorraldajal,  transpordiettevõttel, hotellil või muul turismiettevõttel  on omad reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta.  Meie, vahendajatena, järgime neid. Reisiteenuse tellimisel palume küsida  ammendavat informatsiooni tellimuse muutmiste/tühistamise tingimuste kohta meie reisinõustajalt. 
   
 2. Dokumentide õigsus

  Palume kontrollida reisidokumendid ja nendes märgitud andmete õigsust kättesaamise hetkel. Kõikidest puudustest tuleb viivitamatult teatada oma reisinõustajale
 3. Kindlustus

  Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ebamugavusi ega lisakulusid ükski reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo. Soovitame ennast kaitsta reisitõrkekindlustusega. Reisinõustajad soovitavad, milline kindlustus on igal konkreetsel juhul sobivaim. Kui Te ei soovi kindlustust osta, võtate endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest.
 4. Müügitingimused 

  Rahvusvahelisele praktika kohaselt kujutavad  Arete Travel  müügitingimused endast lepingut reisibüroo ja reisija vahel. Arete Travel  pakkumise aktsepteerimine ja kirjalik või suuline kinnitamine reisija poolt,  võrdub reisijapoolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine tähendab seega Teiepoolset nõustumist  Arete Travel  müügitingimustega.


Reisikorraldaja Arete Travel OÜ Reisileping

1. Leping
1.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping loetakse sõlmituks ja muutub mõlemale poolele siduvaks, kui Reisija on  välja valinud reisi, saanud Reisikorraldajalt kirjaliku  kinnituse  ja tasunud kogusumma  või ettemaksu välja valitud reisi eest.

1.2. Reisikorraldajal on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud. Reisijal on õigus leping lõpetada punktides 6 ja 7 sätestatud tingimustel.
2.
Hind ja hinna muutused

2.1. Reisi hind sisaldab ainult neid teenuseid, mis on kirjeldatud reisikirjelduses ja teistes reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, internetis koduleheküljel või arvel

2.2. Reisi hinna sisse ei kuulu juhul, kui pole teisiti märgitud, viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu toa pikendamine ärasõidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada kell 12.00.

2.3. Kui kliendil on erisoove, mis ei ole seotud lisamaksuga ja mis sõltuvad allteenuse osutajast (kohad lennukis, kõrvuti toad hotellis, kõrgem-madalam korrus hotellis vms.), teeb reisikorraldaja kõik, et neid soove täita, ent ei saa seda garanteerida.
2.4 Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

Reisi puudusi hinnatakse vaid reisikorraldaja poolt nende andmete põhjal, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides kirjalikult andnud.

2.5. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda proportsionaalselt tõsta kui:
 2.5.1. muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis   mõjutavad reisi hinda;
 2.5.2. muutuvad kulutused transpordile või lennujaamamaksud;
 2.5.3. muutuvad valuutakursid.
2.6. Reisitasu suurendamisest tuleb reisijale teatada vähemalt 21 päeva enne reisi algust.


3. Hinnasoodustused

3.1. Reisikorraldaja poolt väljakuulutatud soodustused ja viimase hetke hinnad hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ja neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.2. Kehtib üks soodustus korraga.
3.3. Laste hinnasoodustust antakse vaid koos vanematega reisivatele lastele.
3.4. Laste hinnasoodustused ei kehti kooli-, spordi- jms. rühmade puhul.
3.5
. Viimase hetke hinnaga reiside puhul kehtib lapsele hinnasoodustus Reisiteenuse täishinnast, samas ei saa lapse reisi hind ületada viimase hetke reisi hinda.
3.6. Reisikorraldajal on õigus enne reisi toimumist vabade kohtade olemasolul müüa reisipakette erihinnaga


4. Hinnagarantii

4.1. Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud reisitellimuse kinnitamisel ja reisini on jäänud vähem kui 21 päeva.

5. Reisi eest tasumine

5.1. Reisija on kohustatud tasuma reisi eest alljärgnevalt:
 5.1.1 kui reisini on rohkem kui 31 päeva, tuleb 3 päeva jooksul peale reisi tellimist  või arve esitamist tasuda ettemaks 20% reisiteenuse maksumusest. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi. Jõulu- ja aastavahetuse reisidel on 100% maksetähtaeg 65 päeva enne reisi.
 5.1.2. kui reisini on 31 - 7 päeva tuleb reisi kogumaksumus tasuda 24 tunni jooksul peale reisi tellimist või arve esitamist;
 5.1.3. kui reisini on vähem kui 7 päeva, tuleb kogu reisi maksumus tasuda reisi tellimisel. Ilma makseta viimase hetke tellimus ei kehti.
5.2. Reisikorraldajal on õigus kampaaniate korras müüdavatele soodusreisidele kehtestada erinevad maksetingimused. Sellisel juhul ei kehti punktis 6.1 kirjeldatud maksetingimused, ehkki nad ei kajastu Reisikorraldaja broneerimissüsteemist väljastatavatel maksedokumentidel.

6. Reisi muutmine või tühistamine ilma mõjuva põhjuseta

6.1. Reisijal on õigus ilma mõjuva põhjuseta oma broneeringut tühistada või muuta järgmistel tingimustel:
 6.1.1. kui reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, tuleb hüvitada Arete Travel  bürookulud 45 EUR täiskasvanu ja 25 EUR kuni 12-aastase lapse kohta;
 6.1.2. kui reisini on 31 - 15 päeva, jääb Reisikorraldajale hüvitisena ettemaks, kuid mitte vähem kui 20% reisi maksumusest;
 6.1.3. 14-7 päeva enne reisi algust on Reisikorraldaja hüvitiseks 50% reisi maksumusest;
 6.1.4. reisi tühistamisel hiljem kui 7 päeva enne reisi algust jääb kogu reisitasu hüvitisena Reisikorraldaja kulude katteks;
 6.1.5. kui tühistamise hetkel on Reisijale vormistatud reisikindlustus, tuleb vastavad kulud hüvitada.
6.2.Reisikorraldajal on õigus kampaaniate korras müüdavatele soodusreisidele kehtestada erinevad tühistamise tingimused. Sellisel juhul ei kehti punktis 7.1 kirjeldatud tühistamise tingimused, ehkki nad ei kajastu Reisikorraldaja broneerimissüsteemist väljastatavatel maksedokumentidel.
6.3. Kui pere- või sõpruskonna reisi hind põhineb sõitjate kindlal arvul ja keegi tellinutest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tulenevat lisatasu.
6.4. Liinilendudel põhinevate rühmade muutmis- ja tühistamistingimused sõltuvad iga reisi puhul lennukompanii tingimustest ja on kättesaadavad reisikirjelduse juures. Väljakirjutatud lennupileti korral ei ole mingi muutus enam võimalik ja hüvitis Reisikorraldajale on 100% lennupileti väärtusest.
6.5. Kui reis ei ole tühistatud, kuid Reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta või ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu, on hüvitiseks reisi täismaksumus.
6.6. Reisijale tagastamisele kuuluv osa reisitasust kantakse Reisija poolt avaldatud pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale broneeringu tühistamise kirjaliku avalduse saamist Reisikorraldaja poolt.

7. Reisi tühistamine mõjuval põhjusel

7.1. Mõjuval põhjusel on Reisijal õigus reis tühistada ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud bürookulud 45 EUR inimese kohta ja võimalikud otsekulud . Võimalikud otsekulud on Reisikorraldaja tegelikud kulutused (näit. viisa, hotellitrahv, lennutrahv, vms).
7.2. Mõjuv takistus on:
 7.2.1. reisija või tema lähedase haigestumine, õnnetusse sattumine, surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna;
 7.2.2. muu tõsine õnnetus (näit. tulekahju, suur varaline kahju jne);.
7.3. Reisija on kohustatud mõjuvast takistusest Reisikorraldajale viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada mitte hiljem kui 48 tunni jooksul. Reisi tühistamisel mõjuval põhjusel tuleb Reisikorraldajale esitada sellekohane lihtkirjalik avaldus.

7.4. Võimalike kahjude vältimiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.8. Reisija kohustused ja vastutus

8.1. Reisija on kohustatud tutvuma Arete Travel  reisitingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega.
8.2. Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust tellimusele ja teatama viivitamatult võimalikest erinevustest kas reisikorraldajale või edasimüüjale.
8.3. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutisi. Reisija poolt nimetatud kohustuse mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist.
8.4. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
8.5. Kui Reisija ei pääse lennule või kõrvaldatakse sellelt tugeva alkoholijoobe tõttu, tuleb tal tasuda sellega seotud lisakulud. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.
8.6. Reisija vastutus:
8.6.1. reisija vastutab selle eest, kas ta jõuab reisile või mitte. Reisija on lennureiside puhul kohustatud ilmuma õigeaegselt lennule registreerimisele;
8.6.2. reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele (sh. Lennukompanii, majutusettevõte jne.);
8.6.3. reisija vastutab oma reisidokumentide olemasoleku ja  korrasoleku eest kogu reisi vältel. Reisija kohustus on kontrollida oma passi jt. isikut tõendavate dokumentide vastavust nõuetele.
Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
 
8.6.4. väljaspool Euroopa Liidu piire ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma passi;
8.6.5. reisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, kannab Reisija kõik oma koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.

8.7. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates Eestisse tagasijõudmise kuupäevast

8.8. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

9. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi

9.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
9.2. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt.


10. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
10.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
       10.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. 
       10.1.2. lennukompanii jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
       10.1.3. sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud Reisijate julgeolek.
10.2. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
10.3. Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
10.4. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
10.5. Force majeur`i olukorras (sõjad, streigid, loodusõnnetused jms) sõltub Reisijale raha tagastamine allhankijate otsustest (lennukompaniid, hotellid) ja ei ole alati võimalik. Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi saaks. 

11. Viga reisikorralduses
11.1. Veaks reisikorralduses on pakutavate teenuste mittevastavus reisikirjeldustele.
11.2. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
11.3. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada:
       11.3.1. hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
       113.2. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest.

11.3.3. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi ootamatut muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, kusjuures sellisel juhul pakub lennukompanii alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse vastavalt oma sisekorrareeglitele. 
11.4. Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda Reisija mittepääsemist reisile tema oma süü tõttu (kaotatud pilet, mittekehtiv reisidokument, Reisija on alkoholijoobes vms). 

12. Vigadest teatamine ja nende kõrvaldamine
12.1. Reisija poolt avastatud puudustest reisikorralduses tuleb viivitamata informeerida reisijuhti või Reisikorraldajat.
12.2. Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.
120.3. Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub  võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
12.4. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult otsene kahju.
12.5. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast reisi lõpukuupäeva esitada pretensioon Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamata jäänud teenust tõendava teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

13. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus
1
3.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud Reisiteenus vastab kirjeldustele, välja arvatud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonditööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal, jms.
13.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeur`i tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult: loodusõnnetused, sõjad, streigid vms).
13.3. Reisikorraldaja peab Reisijale olulisest reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning selle põhjusest viivitamata teatama.
13.4. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele või varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).
13.5. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:
         13.5.1. mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest.
         13.5.2. mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeur).
         13.5.3. mis on tingitud reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vms tekkinud ootamatust tehnilisest rikkest, samuti kahjude eest, mis on tekitatud hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud probleemi lahendada.
         13.5.4. mis on tingitud Reisija pagasi kaotsiminekust.
13.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne) pankrotistub, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et eelloetletuga põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse tasemega hotelli vastu.
13.7. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ebamugavusi ega lisakulusid ükski reisikorraldaja, transpordiettevõtte ega reisibüroo. Reisikorraldaja soovitab ennast kaitsta reisikindlustusega. Kui Reisija ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. 

14. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
14.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist.
14.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.  

Tingimused

Liitu e-maililistiga:
Avaleht > Hea teada > Tingimused
est   rus  
Arete Travel OÜ, Kuusekännu tee 1 Muuga küla, Viimsi vald, Harjumaa 74004, tel (+372) 5210831,